Strategi

BioInvents målsättning är att skapa värde för aktieägarna genom att bygga upp en hållbar portfölj med kliniska utvecklingsprojekt, så att vi på sikt framgångsrikt kan lansera ett antal innovativa läkemedel.

Så här avser vi maximera bolagets värde:

  • Vi kommersialiserar produktkandidater tillsammans med samarbetspartners.
  • Vi behåller rätten till vissa geografiska marknader för enskilda produkter, där vi bedömer att vi själva kan bygga upp en konkurrenskraftig försäljnings- och marknadsföringsorganisation.
  • Vi breddar och fyller på vår produktportfölj. Det ökar sannolikheten för att vi kan utveckla framgångsrika produkter och göra bolaget som helhet lönsamt.
  • Vi får tillgång till innovativa målproteiner och/eller projekt från utomstående forskargrupper, och använder dessa för att ta fram nya behandlingsmetoder med hjälp av BioInvents egen tekniska plattform.

BioInvents intäkter kommer från licensavgifter, milstolpsbetalningar, ersättning för tillverkning samt royalties på slutförsäljning av egna produktkandidater. Därutöver skapar vi intäkter genom att tillhandahålla  verktyg för upptäckt av nya antikroppsläkemedel, samt utvecklingsuppdrag för våra kunder.

Vi bedömer att BioInvent blir långsiktigt lönsamt så snart någon av våra produkter kommer ut på marknaden. Redan under vissa tidigare år, när BioInvents projekt når viktiga milstolpar som berättigar till betalningar från våra partner, kan företaget dock komma att rapportera positiva resultat.

BioInvent International • SE-223 70 Lund, Sweden • Visiting: Sölvegatan 41, Lund, Sweden • Tel: +46 (0)46-286 85 50 • E-mail: info@bioinvent.com