Om BioInvent

BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag. Vi utvecklar banbrytande läkemedel som bygger på antikroppar och är inriktade på tumörsjukdomar där behandlingsmöjligheterna i dag är bristfälliga.

Våra läkemedelsprogram bygger på vår egen utvecklingsplattform för humana antikroppar. Den består av n-CoDeR®, vårt egenutvecklade antikroppsbibliotek, och av egen teknik för att snabbt selektera, sortera och identifiera antikroppar som binder särskilt starkt och specifikt till de målstrukturer som är aktuella.

BioInvent har byggt upp en omfattande kompetens i att upptäcka antikroppsbaserade läkemedel och genomföra den prekliniska och kliniska utvecklingen av dem. Vi har också mångårig erfarenhet av att utveckla processer och tillverka antikroppar, vilket sker vid BioInvents egna anläggningar. Förutom den läkemedelsutveckling som vi bedriver i egen regi, eller tillsammans med olika samarbetspartner, kan vi också identifiera och utveckla antikroppar för våra kunders räkning.

Att BioInvents affärsmodell och tekniska plattform fungerar utmärkt bekräftas av en rad partnerskap som företaget deltar i. Hit hör samarbetsavtal med Bayer, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe, Servier m.fl.

BioInvent har omkring 50 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Lund. 2001 noterades bolaget på Stockholmsbörsen (idag NASDAQ OMX Stockholm).

BioInvent International • SE-223 70 Lund, Sweden • Visiting: Sölvegatan 41, Lund, Sweden • Tel: +46 (0)46-286 85 50 • E-mail: info@bioinvent.com