Biologisk och preklinisk kompetens

Vilken verkningsmekanism har en antikropp i förhållande till en målsjukdoms biologi? För BioInvent är det centralt att reda ut denna frågeställning . På den prekliniska sidan är vårt arbete i dag inriktat på cancer. Vi utnyttjar de expertkunskaper som finns hos våra egna medarbetare, samtidigt som vi samarbetar med internationellt erkända grupper i den akademiska världen och ledande industriella partner. På så sätt har vi byggt upp stor kompetens inom områdena cancerbiologi, angiogenes, tumörimmunologi, icke-adaptiv immunitet och immunologi.

Vår forskning har under det senaste decenniet har låtit oss bygga upp flera ledande sjukdomsmodeller in vitro, in vivo och ex vivo. Dessa kan vi utnyttja för att identifiera de mest effektiva och potenta antikropparna. Vi kan också använda modellerna för att noggrant undersöka att antikropparna är säkra och tolereras väl, med hänsyn till både målsjukdomens biologi och antikroppens verkningssätt.

BioInvent International • SE-223 70 Lund, Sweden • Visiting: Sölvegatan 41, Lund, Sweden • Tel: +46 (0)46-286 85 50 • E-mail: info@bioinvent.com